Roetfilter

Roetfilter

DPF-Diesel Particulate Filter
Een diesel roetfilter (DPF) verhindert dat de meeste schadelijke, kleine roetdeeltjes die dieselmotoren opwekken in de lucht terechtkomen. Deze uiterst kleine roetdeeltjes (zo'n 0,1-0,3 mm) kunnen in de longen terechtkomen, er blijven vastzitten en op den duur leiden tot longkanker. Ze kunnen diep tot in de longen, en zelfs in de bloedbaan, doordringen. De roetdeeltjes kunnen als drager optreden wanneer bepaalde stoffen zoals dioxine of metalen zich eraan vasthechten.

Werking roetfilter

Het meest gangbare type roetfilter van het moment capteert het merendeel van de roetdeeltjes in een soort buisjes voorzien van heel kleine gaatjes. De roetdeeltjes worden tegengehouden terwijl de uitlaatgassen naar buiten kunnen.

Wanneer de filter stilaan verzadigt, worden de roetdeeltjes via een regeneratieproces verbrand. Dit proces, afhankelijk van de verzadigingsgraad, begint tussen de 200 en 1000 km.

Na het verbrandingsproces (regeneratie) zijn de roetdeeltjes zodanig verkleind dat ze geen probleem meer vormen voor de volksgezondheid. Al is over de effecten op de volksgezondheid nog niet zoveel geweten. Wel staat vast dat de hoeveelheid fijn stof sterk afneemt.

Na het verbrandingsproces blijft ook steeds wat as over waardoor de filter langzaamaan verstopt. Op termijn (vanaf ongeveer 80000 km) is het vervangen van de filter dan wel wenselijk.

De problemen uiten zich als verstopte EGR-kleppen, verzadigde roetfilters, vervuilde turbochargers, meer olieverbruik en het verstoppen van de inlaatkleppen van luchtinlaatkanalen.

Vroeger waren de chauffeurs in staat hun motoren zelf te reinigen door normaal gebruik. Hoge snelheden en hoge temperaturen maakten namelijk zelfreinigende motoren mogelijk. Wegens nieuwe verkeerssituaties en rijtechnieken, kan dit niet meer. Carbon Pro Cleaning kan de motor wel weer als nieuw doen functioneren.

Regeneratie van de roetfilter

Als de roetfilter vol zit met roetdeeltjes moet deze verstopping worden verholpen. De temperatuur verhogen (naar ca. 600°C) doet de roetdeeltjes verbranden. Hun grootte neemt fors af en nu kunnen ze door de uitlaat naar buiten.

Nu, de temperatuur van de normale gassen die worden uitgestoten door dieselmotoren bedraagt ongeveer 250°C. Die temperatuur is te laag om het regeneratieproces te starten en de roetdeeltjes te gaan verbranden.

De verbranding kan op verschillende manieren op gang worden gebracht. Sommige automerken hebben een reservoir in de auto dat een vloeistof toevoegt aan de brandstof. Dit additief laat toe dat de roet al bij 450°C kan gaan verbranden. Andere merken plaatsen speciale filters zeer dicht tegen de motor om de temperatuur zo hoog mogelijk te krijgen. Ook het gebruik van oxidatiekatalysatoren is een oplossing. Door dit systeem en het inspuiten van extra brandstof tijdens de uitlaatslag stijgt de temperatuur weer tot 600°C en kan het afgezette roet worden verbrand.

Bij heel wat systemen wordt het drukverschil van de filter gemonitord waarbij voortdurend wordt gemeten of de filter niet al te veel verstopt. In veel gevallen regelt het motormanagement het volledige regeneratie proces.

Image
Openingstijden
Maandag tot Vrijdag :
Zaterdag :
Zondag   : Gesloten
Zeppelinstraat 10b, 3846 CL Harderwijk

Gratis inschrijven nieuwsbrief