EGR Kleppen

EGR Kleppen

De EGR-kleppen (Exhaust Gas Recirculation) wordt zowel bij diesel- als bij benzine motoren gebruikt. Het hoofddoel ervan is de schadelijke uitlaatgassen die ontstaan zoveel mogelijk te beperken om aan de wettelijke normen te voldoen. Hierbij voert de klep de uitlaatgassen gedoseerd terug naar de luchtinlaat waarbij het zuurstofgehalte afneemt. Hierdoor neemt de hoeveelheid stikstofoxide (NOx) af doordat de temperatuur verlaagt tijdens het verbrandingsproces. Deze temperatuurdaling brengt een toename aan roetdeeltjes met zich mee. Om het gezondheidsrisico te beperken worden daarom roetfilters gemonteerd.

De EGR-klep kan zowel elektronisch worden aangestuurd als door middel van vacuüm. De elektronisch aangestuurde EGR-kleppen worden gecontroleerd door de motor computer die voortdurend de positie van de klep monitort. In geval van een afwijking, wordt deze geregistreerd en gaat op het dashboard het service lampje branden.

Defecte EGR-kleppen

Een vaak voorkomend probleem is een EGR defect waarbij het service lampje niet gaat branden. Mogelijke oorzaken van een openstaande EGR-klep zijn: voelbaar vermogensverlies, de motor wilt niet meer aanslaan, auto rookt, ... Dit alles leidt tot een hoger brandstofverbruik en milieuvervuiling.

EGR Moeilijkheden

Koolstofafzettingen kunnen de klep belemmeren en daarom kun je deze maar best schoonhouden. Voorheen kon dit enkel door de klep te demonteren, dankzij Carbon Cleaning kan het nu van buitenaf.

Door 1 maal per jaar of per 20000 km een koolstofreiniging uit te voeren, wordt de aanslag van koolstof aangepakt en kunnen problemen vermeden worden.
Image
Openingstijden
Maandag tot Vrijdag :
Zaterdag :
Zondag   : Gesloten
Zeppelinstraat 10b, 3846 CL Harderwijk

Gratis inschrijven nieuwsbrief